Dat Petercam's expertise dit jaar prijzen wint, dat is mooi.
Dat u daar jaar na jaar beter van wordt, dat is pas écht mooi.

Beste Europese
vastgoedfonds
over de laatste
10 jaar
Meer weten
Beste Belgische
aandelenfonds
over de laatste
5 jaar
Meer weten
Beste
obligatie-
beheerder
over 5 jaar
Meer weten

Een mooie bijdrage voor de toekomstige groep.

Hoe genieten van de expertise van Petercam?

via de vermogensbeheerders van Petercam via de beleggingsfondsen via een tak23 levensverzekering

U kan inschrijven in de beleggingsfondsen via de vermogenbeheerders van Petercam Private Banking, als distributeur van de beleggingsfondsen. In het geval van een discretionair mandaat, beslist u om het beheer uit te besteden aan een specialist. In dat kader stellen wij een beheersovereenkomst op die uw risicoprofiel bepaalt en uw specifieke wensen bevat. In functie van uw profiel, bepaalt uw beheerder een strategie die steunt op activa-allocatie en de selectie van individuele waarden. Na uw goedkeuring, in het kader van het mandaat dat u ons heeft toevertrouwd, begint uw beheerder met het operationele beheer van uw portefeuille.

De term “beleggingsfonds” of “fonds” verwijst naar een “Instelling voor Collectieve Beleggingen” afgekort ICB. De term “fonds” kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Belegging opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek. Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en belegt in diverse financiële instrumenten. Zo kan de ICB beleggen in aandelen, obligaties, cash …. ICB’s zijn met andere woorden een vorm van gezamenlijk portefeuillebeheer en zij volgen het principe van risicospreiding. Er is dus geen gegarandeerd rendement. De investeringswaarde kan verhogen of verlagen, afhankelijk van de evolutie van de financiële markten. Het risico van kapitaalverlies is volledig ten laste van de belegger.

Tak 23 wijst op een levensverzekering waarbij het rendement gekoppeld is aan de evolutie van één of meerdere beleggingsfondsen. Er is dus geen gewaarborgd rendement. De waarde van de investering fluctueert zowel naar boven als naar beneden, in functie van de evolutie van de financiële markten. Het risico op kapitaalverlies wordt doorgaans volledig gedragen door de verzekernemer, al zijn er wel sommige (gestructureerde) producten die kapitaalbescherming op de einddatum bieden.

Beste Europese
vastgoedfonds over
de laatste 10 jaar
De fondsenfiche opvragen Hoe inschrijven?

Waarom beleggen in beursgenoteerde vastgoedaandelen?

 • Een gemakkelijke belegging daar u zich geen zorgen hoeft te maken om huurders, het leegstandrisico of het onderhoud van het pand.
 • Een aantrekkelijke return met voorspelbare en stijgende dividenden die hoger liggen dan het gemiddelde van aandelen.
 • Beursgenoteerd vastgoed is een uiterst liquide belegging die dagelijks kan worden gekocht en verkocht.
 • Beursgenoteerd vastgoed biedt enigszins bescherming tegen inflatie, aangezien de huurinkomsten gekoppeld zijn aan de inflatie.

Waarom zou u beleggen in Petercam Securities Real Estate Europe via een tak 23 levensverzekeringsproduct?

Een aantal verzekeraars hebben een tak 23 levensverzekeringsproduct opgezet waarbij het rendement gekoppeld is aan de evolutie van het fonds Petercam Securities Real Estate Europe.

 • Een belegging in bedrijven die een stabiel en voorspelbaar rendement bieden
 • Zeer gediversifieerde portefeuille over meerdere Europese landen en alle subsectoren
 • Professionele beheerders met meer dan 10 jaar ervaring in de vastgoedsector
 • Diepgaande kennis van minder gekende midcaps
 • Mogelijkheid van regelmatige goede prestaties op een lange termijn bewezen

Lipper Award 2015
« Equity Sector Real Estate Holdings
Best 10 year performance »

Petercam Securities Real Estate Europe B kreeg op 1 april 2015, voor het derde opeenvolgende jaar, de Lipper Award voor beste fonds in de categorie ‘Equity Sector Real Estate Holdings Europe’ over 10 jaar, op Europees niveau. Deze prijs werd uitgereikt in Frankfurt. In deze categorie zitten 12 ICB’s.

De term “fonds” kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Belegging opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek. Meer uitleg over de gebruikte termen in dit document vindt u in het lexicon dat u kunt raadplegen op de website funds.petercam.com.

Beste Belgische
aandelenfonds over
de laatste 5 jaar
De fondsenfiche opvragen Hoe inschrijven?

Waarom beleggen in
Belgische aandelen?

 • Belgische beursgenoteerde bedrijven zijn veelal wereldwijd actief. Denk maar aan AB Inbev, Umicore en UCB.
 • Om hun voorsprong te kunnen behouden, zetten verschillende Belgische bedrijven sterk in op technologische innovatie. Hierdoor groeiden ze uit tot marktleiders in hun niche.
 • Belgische bedrijven scoren vaak goed op het vlak van productiviteit.
 • Belgische bedrijven bieden over het algemeen een aantrekkelijk dividendrendement en hebben een gezonde financiële balans.
 • Belgische bedrijven kopen momenteel actief eigen aandelen in (beursexit, waardering).

Waarom zou u beleggen in Petercam Equities Belgium via een tak 23 levensverzekeringsproduct?

Een aantal verzekeraars hebben een tak 23 levensverzekeringsproduct opgezet waarbij het rendement gekoppeld is aan de evolutie van het fonds Petercam Equities Belgium.

 • Belgische bedrijven zijn veelal wereldwijd actief
 • Opportuniteiten om in te spelen op beloftevolle thema’s
 • Solide bedrijven met een gezonde financiële balans
 • Aantrekkelijke dividendrendementen
 • Ervaren en stabiel team van beheerders
 • Diepgaande kennis van de Belgische markt en nauwe contacten met het management van de bedrijven
 • Een fonds dat meermaals werd bekroond
 • Mogelijkheid tot sterke prestaties op lange termijn

Trends Fund Awards 2015
« Beste fonds in Belgische
aandelen over de laatste 5 jaar »

Petercam Equities Belgium B kreeg op 10 maart 2015 de Award voor ‘Beste Belgische Aandelenfonds op 5 jaar’ van het Belgische zakentijdschrift Trends-Tendances. Deze prijs werd uitgereikt in Brussel. In de categorie ‘Belgian Equity Funds’ zitten 14 ICB’s. Deze Award werd toegekend op basis van voor risico gecorrigeerd rendement. Het fonds moet minstens vijf jaar bestaan en gecommercialiseerd worden in België.

De term “fonds” kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Belegging opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek. Meer uitleg over de gebruikte termen in dit document vindt u in het lexicon dat u kunt raadplegen op de website funds.petercam.com.

Beste obligatie
beheerder
over 5 jaar
Hoe inschrijven?

Waarom vandaag beleggen
in internationale obligaties?

 • De rente op overheidsobligaties van de kernlanden van de eurozone staat op een historisch dieptepunt.
 • Met een internationaal obligatiefonds kunt u profiteren van de hogere rentevoeten zowel elders in de wereld, op andere typen van obligaties alsook van het stijgingspotentieel van vreemde munten.
 • U laat de beleggingsbeslissingen over aan specialisten die voor u een evenwichtige obligatieportefeuille samenstellen en de beleggingsopportuniteiten wereldwijd benutten.

Waarom werd Petercam bekroond?

Een aantal verzekeraars hebben een tak 23 levensverzekeringsproduct opgezet waarbij het rendement gekoppeld is aan de evolutie van de fondsen die hier vermeld worden.

Petercam heeft deze prijs ontvangen als beheerder dankzij de geaggregeerde performance in 5 specifieke vastrentende categorieën die De Tijd heeft bepaald.

Voor Petercam werden de volgende fondsen geselecteerd:

De Tijd Award 2015
« Beste Obligatiebeheerder
over de laatste 5 jaren »

Petercam kreeg op 24 maart 2015 de Award voor ‘Beste Vastrentende Beheerder’ van de Belgische zakenkranten De Tijd. Deze prijs werd uitgereikt te Brussel. Daarmee was Petercam de beste van 22 beheerders in de categorie ‘vastrentende fondsen’. De eindscore is het resultaat van een gewogen gemiddelde van 4 scores: een score op consistentie (40%), een score op rendement vijf jaar (20%), een score op Sharpe-ratio 5 jaar (20%) en een score op prestatie in een neergaande markt (20%). Bij beste beheerder vastrentend is het de gemiddelde score van alle fondsen van een fondsenbeheerder in die categorie die telt.

De term “fonds” kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Belegging opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek. Meer uitleg over de gebruikte termen in dit document vindt u in het lexicon dat u kunt raadplegen op de website funds.petercam.com.

Hoe inschrijven?

Geen instapkosten bij Petercam en bepaalde distributeurs tot 31 augustus 2015
Geen instapkosten bij Petercam en bij de vermogensbeheerders van Petercam tot 31 augustus 2015

Via uw distributeur:

Fortuneo
+32 2 225 18 18
deutschebank
+32 (0)78 153 154
RaboBank
+32 3 289 28 99
Keytrade Bank
+32 2 679 90 00
medirect
+32 2 518 00 00
MeDirect is de handelsnaam waaronder Mediterranean Bank plc in België opereert.

Via uw distributeur:

Private Estate Life
+32 473 870 163
Private Insurer
+32 2 676 18 61
NELL
+352 42 40 20 24

Via Petercam:

Gelieve uw contactgegevens achter te laten, zodat u kan gecontacteerd worden.

U wenst gecontacteerd te worden?

Gelieve de CAPTCHA te valideren:

Er lijkt een probleem te zijn met de gegevens in het formulier. Gelieve alle velden in te vullen en de CAPTCHA te valideren

Dank u voor uw interesse

We hebben uw formulier goed ontvangen en zullen u zo spoedig mogelijk beantwoorden.

U wenst ons te contacteren?

Petercam N.V.
Sint-Goedeleplein 19
1000 Brussel
België
+32 (0)2 229 64 59
E-mail: private.banking@petercam.be

Privacy en bescherming persoonsgegevens:
Door dit formulier in te vullen, aanvaardt u te leveren aan Petercam NV bepaalde persoonsgegevens met betrekking tot u. Petercam NV is zo gerechtigd om met u contact op te nemen voor marketingdoeleinden m.b.t. zijn producten en diensten waarin hij denkt dat u geïnteresseerd kan zijn. Op voorwaarde dat u hiermee akkoord bent gegaan, is Petercam gerechtigd om ook per e-mail contact met u op te nemen voor dergelijke marketingdoeleinden. Indien u op enig moment wil dat Petercam ophoudt met het verwerken van uw persoonsgegevens en met u te contacteren voor directe marketing doeleinden, dan kunt u zich ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering, verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing doeleindendoor contact op te nemen met Petercam NV op het e-mailadres infolegal@petercam.be, of door te schrijven naar "Petercam NV - Afdeling Marketing Sint-Goedeleplein 19, B-1000 Brussel (België)". Meer